Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 15. - Formuła 2015

Wymieszano po dwa wodne roztwory różnych soli o stężeniu ok. 0,5 mol ∙ dm-3. W ten sposób otrzymano roztwory A i B, których skład podany jest w poniższej tabeli.

Roztwór ARoztwór B
NH4+, Ca2+, Cl, NO3Na+, K+, SO32-, Br
Określ odczyn roztworu A i B.