Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 19. - Formuła 2015

Dane w tabeli poniżej pokazują zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury.
Temperatura,°C20406080
Rozpuszczalność, g w 100 g wody51342316
Narysuj krzywą rozpuszczalności amoniaku w wodzie w zakresie temperatury od 20°C do 80°C i odczytaj – w zaokrągleniu do jedności – wartość rozpuszczalności tego gazu w temperaturze 68°C. Rozpuszczalność amoniaku w wodzie w podanym zakresie temperatury jest funkcją malejącą.