Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 27. - Formuła 2015

Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych. Literami X i Y oznaczono produkty organiczne kolejnych przemian.


Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Organiczny produkt reakcji 3. powstaje w procesie (substytucji / addycji / eliminacji) zachodzącym według mechanizmu (rodnikowego / elektrofilowego / nukleofilowego).