Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 38. - Formuła 2015

Pewien łańcuchowy peptyd ma wzór sumaryczny C9H17N3S2O4 ten sam aminokwas.

Ustal sekwencję aminokwasów w analizowanym peptydzie i napisz jego wzór. Zastosuj trzyliterowe kody aminokwasów.