Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 4. - Formuła 2023

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową atomów czterech pierwiastków (I – IV):

I. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

III.    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 4p3

II. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s13d5

IV.    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

Napisz, która z przedstawianych konfiguracji elektronowych opisuje atom w stanie wzbudzonym. Odpowiedź uzasadnij.