Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 7. - Formuła 2023

Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do grup 1.–2. oraz 13.–17. drugiego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdanie. W wyznaczone miejsca wpisz symbol albo nazwę odpowiedniego pierwiastka.

Spośród pierwiastków drugiego okresu:

• najmniejszy ładunek jądra ma atom …………..…………………………………………….……;

• najmniejszy promień atomowy ma atom ………………………………………………….………;

• najmniejszą wartość pierwszej energii jonizacji ma atom ………………………..…………… .