Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 20. - Formuła 2023

W standardowym półogniwie A ustala się równowaga opisana równaniem:

MnO4 + 8H++ 5e ⇄ Mn2+ + 4H2O

Po połączeniu tego półogniwa ze standardowym półogniwem B otrzymano ogniwo, którego siła elektromotoryczna (SEM) jest równa 0,971 V.

Napisz sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym ogniwie zbudowanym z półogniw A i B.