Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 21 - Formuła 2023

Przykładem elektrody halogenosrebrowej jest elektroda bromosrebrowa, której działanie
opisano równaniem:

Potencjał tej elektrody zależy od stężenia jonów bromkowych i w temperaturze 298 K wyraża się równaniem:

AgBr (s) + e ⇄ Ag (s) + B(aq)

Potencjał tej elektrody zależy od stężenia jonów bromkowych i w temperaturze 298 K wyraża się równaniem:

EAg/AgBr = EoAg/AgBr – 0,059logcBr

Standardowy potencjał tej elektrody EoAg/AgBr = 0,071 V.
W temperaturze 298 K potencjał elektrody bromosrebrowej zanurzonej w wodnym roztworze bromku srebra pozostającym w równowadze z osadem tej soli był równy EAg/AgBr = 0,431 V.

Oblicz wartość iloczynu rozpuszczalności bromku srebra 𝑲𝒔 [AgBr] w temperaturze 298 K.