Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 2 - Formuła 2023

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.Atomy tego samego pierwiastka mogą się różnić pod względem masy atomowej.PF
2.Atomy różnych pierwiastków mogą mieć taką samą liczbę masową.PF