Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 4 - Formuła 2023

Niżej przedstawiono konfigurację elektronową kationu pewnego pierwiastka o ładunku 3+.

1s22s22p63s23p63d3

Wpisz symbol tego pierwiastka w miejscu na to przeznaczonym oraz uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał konfigurację elektronową jego atomu w stanie podstawowym.

symbol:………… 1s22s22p63s23p6………………………….