Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 6 - Formuła 2023

Dwie substancje oznaczono umownie literami A i B. W poniższej tabeli przedstawiono podobieństwa i różnice we właściwościach tych substancji.

Właściwości fizyczneSubstancja ASubstancja B
wyglądbiałe kryształy
twardośćkruche
rozpuszczalność w wodziedobra
przewodnictwo elektryczne roztworudobrenie przewodzi
temperatura topnieniapowyżej 800 ℃poniżej 200 ℃

Określ rodzaje kryształów (metaliczne, jonowe, kowalencyjne, molekularne) tworzone przez badane substancje.