Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 9 - Formuła 2023

Badano reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami: z cynkiem, z glinem, z magnezem oraz ze srebrem. Jedno z przeprowadzonych doświadczeń pokazano na zdjęciu.

Wskaż metal, który znajduje się w probówce z kwasem pokazanej
na zdjęciu, i uzasadnij swój wybór.