Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 28 - Formuła 2023

Jednym z silnie toksycznych związków wytwarzanych przez pleśnie jest aflatoksyna B1, wykazująca właściwości rakotwórcze. Poniższy wzór przedstawia strukturę cząsteczki tego związku.

Uzupełnij tabelę. Wpisz formalne stopnie utlenienia atomów węgla oznaczonych literami 𝒂 i 𝒃 we wzorze cząsteczki aflatoksyny B1 oraz określ typ hybrydyzacji, jaki można przypisać orbitalom walencyjnym atomu węgla 𝒂.

Stopień utlenienia
atomu węgla a
Stopień utlenienia
atomu węgla b
Hybrydyzacja orbitali
atomu węgla a