Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 29.2 - Formuła 2023

Do parametrów charakteryzujących tłuszcze należy tzw. liczba jodowa. Jest ona miarą nienasycenia tłuszczu i odpowiada liczbie gramów jodu, który może przereagować z próbką tłuszczu o masie 100 g.
Tłuszcze poddaje się w przemyśle m.in. transestryfikacji, która polega na wymianie reszt kwasowych na inne lub na podstawieniu innego alkoholu w miejscu glicerolu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzupełnij poniższy wzór, tak aby przedstawiał trigliceryd, który poddano opisanym reakcjom. 
Przyjmij wartości mas molowych:
Mglicerolu = 92 g∙mol–1, Mkwasu oleinowego = 282 g∙mol–1, Mkwasu palmitynowego = 256 g∙mol–1