Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 6. - Formuła 2023

Pewna reakcja chemiczna
2A (g) + B (g) U+21C4.svg 2C (g)
przebiega w temperaturze 298 K według równania kinetycznego: v = k ⋅CA2 ⋅ CB
Stała szybkości k opisanej przemiany w temperaturze 298 K jest równa 6,7 ⋅ 103 dm6 ⋅ mol-2 ⋅ s-1. Początkowe stężenie substancji A wynosiło 4 mol ⋅ dm-3, a początkowe stężenie substancji B było równe 3 mol ⋅ dm-3.

Oblicz szybkość opisanej reakcji w momencie, w którym przereagowało 50 % początkowej ilości substancji B.