Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 16. - Formuła 2023

W środowisku wodnym aniony tiosiarczanowe reagują z chlorem zgodnie ze schematem:

S2O32– + Cl2 + H2O  → SO42– + Cl + H3O+

Podczas tej reakcji aniony tiosiarczanowe ulegają utlenieniu, które przebiega według schematu:

S2O32– + 15H2O → 2SO42– + 10H3O+ + 𝑥 e

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie reakcji.

…..S2O32– + …..Cl2 + …..H2O → …..SO42– + …..Cl + …..H3O+