Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 19.1 - Formuła 2023

Zbudowano ogniwo, którego schemat zapisany zgodnie z konwencją sztokholmską jest następujący:

(−) Co | Co2+|| H+| H2 (g) | Pt (+)

Oblicz siłę elektromotoryczną opisanego ogniwa w warunkach standardowych.