Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 26. - Formuła 2023

Poniżej podano wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków organicznych.


Każdy ze związków A, B, C ma izomery. Poniżej opisano trzy z nich – oznaczone odpowiednio jako związki A1, B1, C1.

• Związek A1 to izomer związku A, który można utlenić do związku B.
• Związek B1 to izomer związku B, który można zredukować do związku A.
• Związek C1 to izomer związku C, który można otrzymać przez utlenienie związku B.

Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków A1, B1 i C1.