Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 22.2 - Formuła 2023

Metaliczny cynk roztwarza się w alkalicznych roztworach zawierających aniony azotanowe(V) zgodnie ze schematem:

Zn + NO3 + OH + H2O → Zn(OH)42– + NH3

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie. 

 

….. Zn + ….. NO3 + ….. OH + ….. H2O → ….. Zn(OH)42– + ….. NH3