Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 34.1 - Formuła 2023 / Zadanie 35.1 - Formuła 2015

Nomex to polimer stosowany do produkcji materiałów o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Fragment jego łańcucha przedstawiono poniżej:

Monomery, z których można otrzymać nomex, różnią się charakterem kwasowo-zasadowym.

Uzupełnij tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone dwóch monomerów, z których można otrzymać ten polimer.

Wzór monomeru o charakterze
zasadowym
Wzór monomeru o charakterze
kwasowym