Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 6 - Formuła 2023

W roztworze alkoholowo-wodnym zawierającym bromometan oraz wodorotlenek sodu przebiega reakcja opisana równaniem:

CH3Br + OH → CH3OH + Br

Zależność szybkości tej reakcji od stężeń reagentów przedstawia równanie kinetyczne:

v = k ∙ c CH3Br ∙ c OH

W temperaturze 55 °C wartość k jest równa 2,14 · 10−2 dm3 · mol−1 · s−1

Na podstawie: R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1996.

Reakcję CH3Br z NaOH prowadzono w temperaturze 55 °C. Po pewnym czasie stężenie jonów OH− – wskutek przebiegu reakcji chemicznej – zmalało z 0,060 mol · dm−3do wartości 0,050 mol · d, a szybkość reakcji wynosiła 1,07 · 10−5 mol · dm−3 ·s−1.

Oblicz początkowe stężenie molowe bromometanu.