Marzec 2023 - Zbiór Zadań Problemowych - Zadanie 7. - Formuła 2023

W roztworze zawierającym jony Cu2+ oraz jony Cl ustala się równowaga przedstawiona poniższym równaniem:

Cu2+ (aq) + 4Cl (aq) ⇄ CuCl42– (aq)      Δ𝐻>0

Przygotowano roztwór zawierający jony Cl (aq), Cu2+ (aq) i CuCl42– (aq), przy czym stężenia dwóch ostatnich były sobie równe. Temperatura roztworu wynosiła 25 °C. Następnie roztwór ogrzano do temperatury 80 °C. Na zdjęciach obok przedstawiono wygląd roztworu w temperaturze 25 °C i w temperaturze 80 °C.

Uzupełnij poniższą Tabelę 1. Następnie w Tabeli 2. wpisz numer zdjęcia przedstawiającego wygląd probówki z roztworem jonów Cu2+ i CuCl42– o temperaturze 25 °C po dodaniu kilku cm3 cieczy wymienionych w tej tabeli.

Tabela 1.

Nazwa jonu
biorącego udział
w przedstawionej
równowadze
   
Barwa roztworu
jonów
   

Tabela 2.

Ciecz dodana do probówki
zawierającej opisany układ
równowagowy w 𝑡 = 25 °C
Stężony kwas
solny
WodaStężony wodny
roztwór azotanu(V)
srebra(I)
Numer zdjęcia