2015 Czerwiec

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 11.2 – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2015 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 11.2 – Formuła 2015 Poniżej przedstawiono schemat reakcji anionów chromianowych(VI) z kationami cyny(II) w środowisku kwasowym. Cr2O72- + Sn2+ + H3O+ → Cr3+ + Sn4+ + H2O Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie. …..Cr2O72- + …..Sn2+ + …..H3O+ → …..Cr3+ + …..Sn4+ …

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 11.2 – Formuła 2015 Read More »

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 11.1 – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2015 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 11.1 – Formuła 2015 Poniżej przedstawiono schemat reakcji anionów chromianowych(VI) z kationami cyny(II) w środowisku kwasowym. Cr2O72- + Sn2+ + H3O+ → Cr3+ + Sn4+ + H2O Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów …

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 11.1 – Formuła 2015 Read More »

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 8. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2015 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 8. – Formuła 2015 Związki jonowe, w których liczba kationów jest równa liczbie anionów, tworzą proste kryształy jonowe. W tego typu kryształach kationy i aniony sąsiadują bezpośrednio z taką samą liczbą jonów przeciwnego znaku, co oznacza, że mają jednakową liczbę koordynacyjną. Poniżej …

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 8. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 7. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2015 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 7. – Formuła 2015 Związki jonowe, w których liczba kationów jest równa liczbie anionów, tworzą proste kryształy jonowe. W tego typu kryształach kationy i aniony sąsiadują bezpośrednio z taką samą liczbą jonów przeciwnego znaku, co oznacza, że mają jednakową liczbę koordynacyjną. Poniżej …

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 7. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 1. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2015 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 1. – Formuła 2015 Występujący w przyrodzie lit stanowi mieszaninę dwóch trwałych izotopów o parzystej i nieparzystej liczbie masowej. Liczby masowe obu izotopów różnią się o 1. Wyznaczona doświadczalnie średnia masa atomowa litu wynosi 6,941 u. Określ wartości obu liczb masowych trwałych …

CKE 2015 Czerwiec – Zadanie 1. – Formuła 2015 Read More »

2015 Czerwiec

Cofnij do spisu arkuszy Zadanie 1. (1p) Występujący w przyrodzie lit stanowi mieszaninę dwóch trwałych izotopów o parzystej i nieparzystej liczbie masowej. Liczby masowe obu izotopów różnią się o 1. Wyznaczona doświadczalnie średnia masa atomowa litu wynosi 6,941 u. Określ wartości obu liczb masowych trwałych izotopów litu i wpisz je do poniższego schematu. Obejrzyj Omówienie …

2015 Czerwiec Read More »