Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 17.2 - Formuła 2015

Przeprowadzono ciąg przemian opisany poniższym schematem.

Napisz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku organicznego oznaczonego
na schemacie literą B (reakcji 2. ) oraz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania
związku organicznego oznaczonego na schemacie literą C (głównego produktu reakcji 3.).
Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji 2.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Równanie reakcji 3.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………