Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 18 - Formuła 2015

Przeprowadzono ciąg przemian opisany poniższym schematem.

Uzupełnij poniższą tabelę. Określ typ (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji 1. i 3.

           Typ                Mechanizm     
Reakcja 1.  
Reakcja 3.