Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 21.1 - Formuła 2015

Do probówek, zawierających przygotowany wcześniej odczynnik, wprowadzono dwa różne związki: do probówki I – propan-2-ol, a do probówki II – propano-1,2-diol. Zawartość każdej probówki wymieszano. Objawy reakcji zaobserwowano tylko w jednej probówce.

Uzupełnij schemat doświadczenia. Wybierz i podkreśl nazwę użytego odczynnika.