Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 26 - Formuła 2015

Ubichinon Q10 (koenzym Q10) jest niezbędnym elementem łańcucha oddechowego. Zapobiega produkcji rodników, oksydacyjnym modyfikacjom białek, lipidów oraz DNA i pełni wiele innych funkcji w organizmie. Poniżej przedstawiono wzór opisujący strukturę cząsteczki ubichinonu Q10. 

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Cząsteczka ubichinonu Q10 o strukturze przedstawionej w informacji
zawiera 14 wiązań π.
PF
2.Cząsteczka ubichinonu Q10 o strukturze przedstawionej w informacji
zawiera pierścień aromatyczny.
PF
3.W łańcuchowym fragmencie cząsteczki ubichinonu Q10 o strukturze przedstawionej w informacji wszystkim atomom węgla można przypisać hybrydyzację sp2 .PF