Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 30 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z oraz metanian etylu.

Zaznacz odpowiedź, w której podano poprawne nazwy związków Q, X, Y i Z.

 QXYZ
A.chlorometan      metan          metanal    metanolan sodu
B.chloroetan  eten  etanolmetanian sodu
C.chlorometan  etan  etanoletanian sodu
D.chloroetan  eten  etanolmetanolan sodu