Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 31 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z oraz metanian etylu.

Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) cząsteczek dwóch związków będących izomerami metanianu etylu oraz podaj nazwy tych związków.

Wzór IWzór II
  
 NazwaNazwa