2016 Czerwiec

z30

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 30. – Formuła 2015 Strukturę alkenu można określić, jeśli zna się liczbę i układ atomów węgla w cząsteczkachaldehydów i ketonów (związki łatwe do identyfikacji) otrzymanych w wyniku ozonolizyalkenu. Ozonoliza alkenu jest procesem polegającym na rozszczepieniu (całkowitymrozerwaniu) podwójnego wiązania węgiel – węgiel w …

z30 Read More »

z28

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 28. – Formuła 2015 Informacja do zadania W poniższej tabeli przedstawiono wartości temperatury wrzenia (pod ciśnieniem 1013 hPa) sześciu alkanów i ich halogenków alkilowych. W cząsteczkach halogenków halogen połączony jest ze skrajnym atomem węgla.  Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedno określenie …

z28 Read More »

z23

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 23. – Formuła 2015 W celu zbadania zawartości węglanu sodu w sodzie kalcynowanej próbkę sody o masie 10 gramów rozpuszczono w wodzie i dodano 100 cm3 kwasu solnego o stężeniu c = 2 mol·dm−3 . Reakcja węglanu sodu z kwasem solnym przebiega …

z23 Read More »

z08.1

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 8.1. – Formuła 2015

z08.2

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 8.2. – Formuła 2015

z09.1

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 9.1. – Formuła 2015

z07

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 7. – Formuła 2015 Podczas ogrzewania w zamkniętym naczyniu o stałej pojemności mieszaniny tlenku węgla(IV) i wodoru w temperaturze 850 °C ustaliła się równowaga reakcji CO2(g) + H2O(g) ⇌ CO (g) + H2O (g) dla której stała równowagi K = 1. Oblicz …

z07 Read More »

z06

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 6. – Formuła 2015

z05

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 5. – Formuła 2015

z04

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 4. – Formuła 2015