2018 Maj

CKE 2018 MAJ – Zadanie 39 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 39 – Formuła 2015 W roztworze o odczynie zasadowym ketony, których cząsteczki zawierają grupę –OH przy atomie węgla połączonym z atomem węgla grupy karbonylowej, ulegają izomeryzacji. Tę przemianę ilustruje poniższy schemat. Przeprowadzono doświadczenie, w którym do dwóch probówek – w jednej probówce …

CKE 2018 MAJ – Zadanie 39 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 MAJ – Zadanie 38.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 38.2 – Formuła 2015 W czterech naczyniach (I–IV) znajdowały się cztery różne wodne roztwory: fruktozy, glukozy, skrobi i albuminy (białka występującego m.in. w jajach kurzych). W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń.W pierwszej serii doświadczeń, po dodaniu wodno-alkoholowego roztworu jodu do …

CKE 2018 MAJ – Zadanie 38.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 MAJ – Zadanie 38.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 38.1 – Formuła 2015 W czterech naczyniach (I–IV) znajdowały się cztery różne wodne roztwory: fruktozy, glukozy, skrobi i albuminy (białka występującego m.in. w jajach kurzych). W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń.W pierwszej serii doświadczeń, po dodaniu wodno-alkoholowego roztworu jodu do …

CKE 2018 MAJ – Zadanie 38.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 MAJ – Zadanie 37 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 37 – Formuła 2015 Aldozy utleniają się tak samo łatwo, jak inne aldehydy, dlatego redukują np. odczynnik Tollensa. Działanie na aldozę kwasem azotowym(V), który jest silnym utleniaczem, skutkuje utlenieniem nie tylko grupy –CHO, lecz także grupy –CH2OH. Produktami utlenienia aldoz kwasem azotowym(V) …

CKE 2018 MAJ – Zadanie 37 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 MAJ – Zadanie 36 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 36 – Formuła 2015 W celu zbadania właściwości salicyny przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie, którego przebieg ilustruje schemat.W pierwszym etapie salicynę wprowadzono do probówek I–III, w których znajdowały się następujące odczynniki: Zawartość probówki III ogrzano. W każdej probówce otrzymano roztwór.W drugim etapie mieszaninę poreakcyjną …

CKE 2018 MAJ – Zadanie 36 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 MAJ – Zadanie 35 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 35 – Formuła 2015 Glikozydy to grupa związków organicznych stanowiących połączenie cukrów z innymi substancjami. Cząsteczka glikozydu jest złożona z części cukrowej oraz części niecukrowej. Ważną grupę glikozydów stanowią O-glikozydy, których cząsteczki powstają w wyniku reakcji kondensacji z udziałem grupy hydroksylowej cząsteczki …

CKE 2018 MAJ – Zadanie 35 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 MAJ – Zadanie 34 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 34 – Formuła 2015 Aktywne formy witaminy D, odgrywające ważną rolę w kontrolowaniu metabolizmu wapnia i fosforu, nie występują w pokarmie. Pod wpływem światła słonecznego obie aktywne formy są wytwarzane pod powierzchnią skóry w wyniku różnych przemian, np. reakcji fotochemicznej, reakcji polegającej …

CKE 2018 MAJ – Zadanie 34 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 MAJ – Zadanie 32 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 32 – Formuła 2015 Poniżej przedstawiono wzory związków oznaczonych numerami 1–5. Uzupełnij poniższe schematy. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony organicznego produktu reakcji tlenku miedzi(II):• ze związkiem oznaczonym numerem 4. • ze związkiem oznaczonym numerem 5. https://www.youtube.com/watch?v=blTa5J3rVzQ