2021 Maj

2021 maj

Informacja do zadań 30-31 Reakcja estryfikacji, w której uczestniczą kwas etanowy i butan-2-ol, zachodzi w środowisku kwasowym zgodnie z równaniem: W temperaturze T stężeniowa stała równowagi tej reakcji Kc = 2,12. Na podstawie: Estryfikacja, https://tsl.wum.edu.pl [dostęp 09.01.2020] Zadanie 30 (2p) Oblicz, ile gramów bezwodnego kwasu etanowego należy użyć do reakcji z jednym molem butan-2-olu w …

2021 maj Read More »

CKE 2021 Marzec – Zadanie 11.1 – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 11.1 – Formuła 2015 Przygotowano wodne roztwory czterech soli: azotanu(V) sodu, fluorku sodu, chlorku amonu i azotanu(III) amonu, o takim samym stężeniu molowym równym 0,1 mol∙dm–3. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w roztworze chlorku amonu. https://www.youtube.com/watch?v=s2qSGhBceEE

CKE 2021 MAJ – Zadanie 36 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 36 – Formuła 2015 Do czterech probówek zawierających niebieską zalkalizowaną zawiesinę świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) wprowadzono bezbarwne wodne roztwory czterech różnych związków – do każdej probówki roztwór innej substancji. Zawartość każdej probówki wymieszano. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym rysunku. Rozstrzygnij, czy zmiany …

CKE 2021 MAJ – Zadanie 36 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2021 MAJ – Zadanie 35 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 35 – Formuła 2015 W wyniku kondensacji z jednej cząsteczki cysteiny (Cys) i dwóch cząsteczek leucyny (Leu) mogą powstać różne tripeptydy. Napisz wszystkie możliwe sekwencje aminokwasów w tripeptydach o budowie liniowej – zastosuj trzyliterowe kody aminokwasów. Sekwencje aminokwasów w tripeptydach: ………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.youtube.com/watch?v=HeiR1o9nR7o&t

CKE 2021 MAJ – Zadanie 33.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 33.2 – Formuła 2015 W dwóch probówkach (I, II) znajdowały się wodne roztwory dwóch substancji wybranych spośród następujących: glicyna      chlorek fenyloamoniowy (C6H5NH3Cl)      fenolan sodu W celu ich identyfikacji przeprowadzono opisane poniżej doświadczenia. 1. Do próbek pobranych z probówek …

CKE 2021 MAJ – Zadanie 33.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2021 MAJ – Zadanie 33.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 33.1 – Formuła 2015 W dwóch probówkach (I, II) znajdowały się wodne roztwory dwóch substancji wybranych spośród następujących: glicyna      chlorek fenyloamoniowy (C6H5NH3Cl)      fenolan sodu W celu ich identyfikacji przeprowadzono opisane poniżej doświadczenia.1. Do próbek pobranych z probówek I …

CKE 2021 MAJ – Zadanie 33.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2021 MAJ – Zadanie 31 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 32 – Formuła 2015 Cząsteczki kwasu etanowego mogą tworzyć dimer: Dimer ten występuje w stanie gazowym oraz w roztworach kwasu etanowegow rozpuszczalnikach nietworzących z nim wiązań wodorowych. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie. Przedstawiony w …

CKE 2021 MAJ – Zadanie 31 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2021 MAJ – Zadanie 31 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 31 – Formuła 2015 Reakcja estryfikacji, w której uczestniczą kwas etanowy i butan-2-ol, zachodzi w środowisku kwasowym zgodnie z równaniem: W temperaturze T stężeniowa stała równowagi tej reakcji Kc = 2,12. Na podstawie: Estryfikacja, https://tsl.wum.edu.pl [dostęp 09.01.2020] Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i …

CKE 2021 MAJ – Zadanie 31 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2021 MAJ – Zadanie 30 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 30 – Formuła 2015 Reakcja estryfikacji, w której uczestniczą kwas etanowy i butan-2-ol, zachodzi w środowisku kwasowym zgodnie z równaniem: W temperaturze T stężeniowa stała równowagi tej reakcji Kc = 2,12. Na podstawie: Estryfikacja, https://tsl.wum.edu.pl [dostęp 09.01.2020] Oblicz, ile gramów bezwodnego kwasu …

CKE 2021 MAJ – Zadanie 30 (Formuła 2015) Read More »