2022 Grudzień

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 35 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 35 – Formuła 2023 Jednym z procesów, którym mogą ulegać cukry, jest skracanie łańcucha węglowego. Jeżeli aldoheksozę podda się utlenieniu za pomocą wody bromowej, otrzymany kwas będzie można przekształcić w aldopentozę. Przykład takiego ciągu przemian przedstawiono na poniższym schemacie.   Oceń …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 35 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 34 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 34 – Formuła 2023 Pewien tripeptyd zbudowany z aminokwasów białkowych zawiera w każdej ze swoich cząsteczek cztery atomy tlenu, cztery atomy azotu i dwa asymetryczne atomy węgla. Dwa aminokwasy wchodzące w skład tego tripeptydu mają 4-węglowe łańcuchy boczne. Reszty aminokwasów są …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 34 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 33 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 33 – Formuła 2023 Wanilina jest popularną substancją zapachową stosowaną w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Strukturę cząsteczki tego związku przedstawia wzór I.W jednej z metod otrzymywania waniliny produktem pośrednim jest związek opisany wzorem II. Silniejszym środkiem zapachowym od waniliny, ale o …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 33 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 32 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 32 – Formuła 2023 Wanilina jest popularną substancją zapachową stosowaną w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Strukturę cząsteczki tego związku przedstawia wzór I.W jednej z metod otrzymywania waniliny produktem pośrednim jest związek opisany wzorem II. Związek oznaczony wzorem II otrzymuje się w …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 32 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 31 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 31 – Formuła 2023 Wanilina jest popularną substancją zapachową stosowaną w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Strukturę cząsteczki tego związku przedstawia wzór I.W jednej z metod otrzymywania waniliny produktem pośrednim jest związek opisany wzorem II. Grupa oznaczona cyfrą (3) może występować w …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 31 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 30 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 30 – Formuła 2023 Wanilina jest popularną substancją zapachową stosowaną w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Strukturę cząsteczki tego związku przedstawia wzór I.W jednej z metod otrzymywania waniliny produktem pośrednim jest związek opisany wzorem II. Wśród wymienionych niżej odczynników wybierz te, które …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 30 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 29.2 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 29.2 – Formuła 2023 Do parametrów charakteryzujących tłuszcze należy tzw. liczba jodowa. Jest ona miarą nienasycenia tłuszczu i odpowiada liczbie gramów jodu, który może przereagować z próbką tłuszczu o masie 100 g.Tłuszcze poddaje się w przemyśle m.in. transestryfikacji, która polega na …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 29.2 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 29.1 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 29.1 – Formuła 2023 Do parametrów charakteryzujących tłuszcze należy tzw. liczba jodowa. Jest ona miarą nienasycenia tłuszczu i odpowiada liczbie gramów jodu, który może przereagować z próbką tłuszczu o masie 100 g.Tłuszcze poddaje się w przemyśle m.in. transestryfikacji, która polega na …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 29.1 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 28 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 28 – Formuła 2023 Jednym z silnie toksycznych związków wytwarzanych przez pleśnie jest aflatoksyna B1, wykazująca właściwości rakotwórcze. Poniższy wzór przedstawia strukturę cząsteczki tego związku. Uzupełnij tabelę. Wpisz formalne stopnie utlenienia atomów węgla oznaczonych literami 𝒂 i 𝒃 we wzorze cząsteczki …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 28 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 27 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 27 – Formuła 2023 Uczniowie badali zachowanie związków organicznych wobec kwasów i zasad. Mieli do dyspozycji: propano-1-aminę, propan-1-ol, glicynę oraz kwas propanowy. Te związki zostały w przypadkowej kolejności oznaczone numerami 1–4. W pierwszym etapie doświadczenia badane związki wprowadzono pojedynczo do czterech …

CKE 2022 Grudzień – Zadanie 27 (Formuła 2023) Read More »