2019 Maj

CKE 2019 Maj – Zadanie 40 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 40 – Formuła 2015 Poniżej przedstawiono sekwencję aminokwasów pewnego tripeptydu: Phe-Gly-Cys Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu. Pamiętaj, że w zastosowanej notacji umieszcza się z lewej strony kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α. https://www.youtube.com/watch?v=ScqbRUhDMM8&ab_channel=KruczkiChemiczne

CKE 2019 Maj – Zadanie 39 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 39 – Formuła 2015 Laktamy to związki, które powstają w wyniku wewnątrzcząsteczkowej kondensacji niektórych aminokwasów. W reakcji biorą udział: grupa karboksylowa i grupa aminowa znajdująca się np. przy 4., 5. lub 6. atomie węgla łańcucha aminokwasu. Przykładem laktamu jest związek o wzorzeSpośród …

CKE 2019 Maj – Zadanie 39 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Maj – Zadanie 38 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 38 – Formuła 2015 Aminokwasy białkowe są α-aminokwasami, co znaczy, że w ich cząsteczkach jedna para grup funkcyjnych: aminowej i karboksylowej, jest połączona z tym samym atomem węgla.α-Aminokwasy można otrzymać z kwasów karboksylowych w syntezie, której przebieg zilustrowano na schemacie. Na podstawie: …

CKE 2019 Maj – Zadanie 38 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Maj – Zadanie 37.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 37.1 – Formuła 2015 Wykonano doświadczenie, w którym do probówki I wprowadzono wodny roztwór mocznika CO(NH2)2, a do probówki II – wodny roztwór węglanu amonu (NH4)2CO3. Następnie do obu probówek dodano ten sam odczynnik, który umożliwił potwierdzenie zawartości obu probówek. Uzupełnij schemat …

CKE 2019 Maj – Zadanie 37.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Maj – Zadanie 36.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 36.2 – Formuła 2015 W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasu z nadmiarem kwasu solnego. Do wykrycia gazowego produktu zastosowano papierek jodoskrobiowy zwilżony wodą. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie. Wyjaśnij przyczynę zmiany barwy papierka jodoskrobiowego. https://www.youtube.com/watch?v=ScqbRUhDMM8&ab_channel=KruczkiChemiczne

CKE 2019 Maj – Zadanie 36.1 (Formuła 2015)

Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 36.1 – Formuła 2015 Cofnij do arkusza W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasu z nadmiarem kwasu solnego. Do wykrycia gazowego produktu zastosowano papierek jodoskrobiowy zwilżony wodą. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie. Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania podczas przebiegu doświadczenia. Uzupełnij poniższą tabelę. …

CKE 2019 Maj – Zadanie 36.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Maj – Zadanie 35 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 35 – Formuła 2015 Zawartość kwasu askorbinowego w próbce wyznacza się na podstawie stechiometrii jegoreakcji z jodem. Do roztworu zawierającego nieznaną ilość kwasu askorbinowego i niewielką ilość skrobi dodaje się kroplami roztwór jodu w roztworze jodku potasu. Stężenie roztworu jodu musi być …

CKE 2019 Maj – Zadanie 35 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Maj – Zadanie 34 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 34 – Formuła 2015 Zawartość kwasu askorbinowego w próbce wyznacza się na podstawie stechiometrii jegoreakcji z jodem. Do roztworu zawierającego nieznaną ilość kwasu askorbinowego i niewielką ilość skrobi dodaje się kroplami roztwór jodu w roztworze jodku potasu. Stężenie roztworu jodu musi być …

CKE 2019 Maj – Zadanie 34 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Maj – Zadanie 33 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 33 – Formuła 2015 Witaminę C otrzymano w czteroetapowym procesie. Poszczególne etapy miały wydajność:WI = 92,0%, WII= 91,0%, WIII = 92,0% i WIV = 91,0%. Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2005. Wybierz i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Całkowita wydajność procesu otrzymywania witaminy C była równa A. 91,5% …

CKE 2019 Maj – Zadanie 33 (Formuła 2015) Read More »